Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
STT
CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist
25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
02839141889
0303609986
Kakazu Shogo - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Đức Lập - Giám đốc P kế hoạch đầu tư
Bình thường
Hoạt động
13/07/2018
80.000.000
8.000.000
8.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/10/2018 02/10/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
  Tổng số 2 bản ghi