Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
STT
CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist
25 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
02839141889
0303609986
Kakazu Shogo - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Đức Lập - Giám đốc P kế hoạch đầu tư
Bình thường
Hoạt động
13/07/2018
80.000.000
8.000.000
8.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu