Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SPH
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội
Số 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
04 3 8345 684
0100102848
Phạm Quốc Anh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Phú Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/05/2014
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/12/2020 16/12/2020 05/01/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 07/08/2020 10/08/2020 27/08/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 22/05/2020 25/05/2020 16/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/03/2020 31/03/2020 20/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 10/10/2019 11/10/2019 01/11/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 24/05/2019 27/05/2019 17/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
7 20/03/2019 21/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi