Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SKN
CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa
Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa
02583865678
4201675930
Lê Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT
Lê Thị Hồng Thủy - Trưởng phòng Tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
10/10/2018
50.000.000
5.000.000
5.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 17/12/2018 08:23 Thay đổi thông tin liên hệ
2 05/12/2018 14:46 Ký hợp đồng kiểm toán
  Tổng số 2 bản ghi