Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SJG
Tổng công ty Sông Đà - CTCP
Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình I, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
8424 38541164
0100105870
Trần Văn Tuấn - Tổng Giám đốc
Vũ Đức Quang - Quyền Kế toán trưởng, Quyền Giám đốc Ban tài chính
Bình thường
Hoạt động
12/02/2018
4.495.371.120
669.300
669.300
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu