Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SDP
CTCP SDP
Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
0462700395
0500444772
Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc
Triệu Thị Hải Hiền - Người công bố thông tin
Hạn chế giao dịch
Hoạt động
01/03/2019
111.144.720
11.114.472
11.114.472
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/06/2019 24/06/2019 13/07/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi