Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SDP
CTCP SDP
Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, 164 đường Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
0462700395
0500444772
Vũ Trọng Hùng - Tổng giám đốc
Triệu Thị Hải Hiền - Người công bố thông tin
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
01/03/2019
111.144.720
11.114.472
11.114.472
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu