Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SCS
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
30 Phan Thúc Duyện, P4, Q.Tân Bình, Tp.HCM
0839976930
Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/07/2017
566.420.000
56.642.000
46.187.200
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 03/11/2017 17:48 Báo cáo tài chính quý 3/2017
    Tổng số 1 bản ghi