Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SCS
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn
30 Phan Thúc Duyện, P4, Q.Tân Bình, Tp.HCM
0839976930
0305654014
Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Quốc Khánh - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
12/07/2017
571.757.000
57.175.700
49.985.700
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/01/2018 05/01/2018 07/02/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/01/2018 05/01/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 14/03/2018 17:01 Báo cáo thường niên 2017
2 22/01/2018 15:12 Báo cáo tài chính quý 4/2017
3 03/11/2017 17:48 Báo cáo tài chính quý 3/2017
    Tổng số 3 bản ghi