Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SBD
CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu
Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7,Tp. HCM, Việt Nam
0837700968
0303191804
Trần Anh Tuấn - TV HDQT, TGD
Trần Anh Tuấn - TV HDQT, TGD
Bình thường
Hoạt động
16/02/2017
90.000.000
9.000.000
9.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 17/05/2018 18/05/2018 31/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/03/2018 30/03/2018 24/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/01/2018 22/01/2018 06/02/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 22/06/2017 23/06/2017 Trả cổ tức bằng CP
5 15/05/2017 16/05/2017 31/05/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 29/03/2017 30/03/2017 21/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi
    Tổng số 6 bản ghi