Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
SAS
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P2, Q. Tân Bình, TP HCM
08.38448358
0301123125
Đoàn Thị Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đoàn Thị Mai Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
16/04/2015
1.315.000.000
133.481.310
133.481.310
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/05/2019 17/05/2019 28/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 06/03/2019 07/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 12/10/2018 15/10/2018 26/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 27/08/2018 28/08/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 26/07/2018 27/07/2018 31/07/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 04/05/2018 07/05/2018 23/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 08/03/2018 09/03/2018 27/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
8 30/11/2017 01/12/2017 14/12/2017 Trả cổ tức bằng tiền
9 22/09/2017 25/09/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 9 bản ghi