Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PXA
CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An
Tầng 23-24 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An, Số 7 Quang Trung, phường Quang Trung, thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An
0383586488
2900872462
Đường Hùng Cường - Giám đốc
Dương Thanh Ngọc - Chuyên viên phòng TCHC
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
13/06/2018
150.000.000
15.000.000
15.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 23/07/2018 08:44 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
    Tổng số 1 bản ghi