Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
POW
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP
Tầng 8, 9 Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy
024 22210 288
0102276173
Lê Như Linh - Tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
06/03/2018
23.418.716.000
467.802.523
467.802.523
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu