Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PND
CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định
Số 115C ngõ Dầu khí, đường giải phóng, phường Tràng Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
03503863650
0600759399
Hoàng Nguyên Thanh - Giám đốc
Trần Xuân Hạnh
Bình thường
Hoạt động
20/02/2017
66.666.660
6.666.666
6.666.666
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/05/2017 31/05/2017 20/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
2 07/04/2017 10/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 14/06/2017 16:57 Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
2 21/02/2017 15:18 Báo cáo thường niên 2016
3 20/02/2017 17:33 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 3 bản ghi