Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PLE
CTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex
149 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội
02438694252
0101466968
Dương Đức Toàn - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thành Nam - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
07/01/2021
12.150.000
1.215.000
1.215.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu