Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PEG
Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư -Công ty cổ phần
số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
028.39303633
0300649476
Huỳnh Đức Trường
Huỳnh Đức Trường - TGĐ
Bình thường
Niêm yết mới
05/11/2018
2.600.000.000
231.898.919
231.898.919
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu