Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PDV
CTCP Vận tải Dầu Phương Đông Việt
Tầng 08, Tòa nhà Citilight Tower Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
0862.911.281
0304934883
Hồ Sĩ Thuận - Giám đốc
Hồ Sĩ Thuận - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/04/2017
295.000.000
23.500.000
23.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/05/2020 01/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/03/2020 19/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/07/2019 03/07/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 07/03/2019 08/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi