Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
PCM
CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện
Số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
02438370362
0100687185
Bùi Văn Xã - TV HDQT, TGD
Bùi Văn Xã - TV HDQT, TGD
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
10/08/2017
40.000.000
4.000.000
4.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2019 20/03/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/03/2018 28/03/2018 18/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi