Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PCC
CTCP Xây lắp 1 - Petrolimex
Số (550+552), Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
(84-24) 38770090/3872 5540/3877 3069
0100108180
Phạm Minh Tâm - Tổng Giám Đốc; UV HĐQT
Phạm Thành Công - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/11/2017
115.000.000
11.500.000
11.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2018 26/03/2018 19/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
  Tổng số 1 bản ghi