Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
PCC
CTCP Xây lắp 1 - Petrolimex
Số (550+552), Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
(84-24) 38770090/3872 5540/3877 3069
0100108180
Phạm Minh Tâm - Tổng Giám Đốc; UV HĐQT
Phạm Thành Công - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
14/11/2017
115.000.000
11.500.000
11.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu