Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
OIL
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV
Tầng 14-18 Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM
84 28 3910 6990
0305795054
Bình thường
Hoạt động
07/03/2018
10.884.251.000
200.445.036
200.445.036
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu