Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
OIL
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
Tầng 14-18 Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM
84 28 3910 6990
0305795054
Nguyễn Tuấn Tú - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
07/03/2018
10.342.295.000
1.034.229.500
201.425.936
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu