Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NSS
CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai
238 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
02513899790
3600267730
Nguyễn Diên Tường - giám đốc
Nguyễn Diên Tường - giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
30/10/2018
102.639.420
10.263.942
10.263.942
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/11/2018 12/11/2018 05/12/2018 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
  Tổng số 2 bản ghi