Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NS3
CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
Số 8C Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
0439333992
0106973513
Nguyễn Sinh Dũng Thắng - Chủ tịch HĐQT
Trịnh Kim Giang - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
26/12/2016
55.000.000
5.500.000
5.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/05/2018 17/05/2018 02/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/03/2018 28/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/05/2017 22/05/2017 12/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 23/03/2017 24/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 29/05/2018 13:23 Báo cáo thường niên 2017
2 30/03/2018 09:18 Báo cáo tài chính năm 2017
3 10/04/2017 08:12 Báo cáo thường niên 2016
4 03/04/2017 11:51 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 4 bản ghi