Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NOS
Công ty cổ phần Vận Tải Biển và Thương mại Phương Đông
278 Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội
04. 3.8512688
0100105609
Trịnh Hữu Lương - Tổng Giám đốc
Mai Thị Khánh Chi - Phó Văn phòng Hội đồng quản trị
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
11/01/2011
200.560.000
19.525.932
20.056.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/04/2018 20/04/2018 24/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/04/2017 14/04/2017 24/05/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi