Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
NHT
CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
121 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
(08) 38992972
Ngô Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
Trịnh Hữu Ngàn - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/12/2017
54.954.910
5.495.491
5.495.491
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 13/12/2017 16:03 Nghị quyết HĐQT
2 06/12/2017 16:00 Nguyễn Văn Toàn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 191.233 CP
  Tổng số 2 bản ghi