Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NHT
CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
Số nhà 71/4a Đường Hiệp Thành 13, Khu Phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
(08) 38992972
0303292182
Nguyễn Tiến Thọ - Tổng Giám Đốc
Trịnh Hữu Ngàn - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
01/12/2017
54.954.910
5.495.491
5.495.491
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/03/2018 05/03/2018 26/03/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 11/01/2018 12/01/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 09/02/2018 16:52 Báo cáo thường niên 2017
2 05/02/2018 08:28 Báo cáo tài chính năm 2017
3 25/01/2018 17:30 Báo cáo quản trị công ty năm 2017
4 25/01/2018 15:12 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
    Tổng số 4 bản ghi