Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NED
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
Bản Chiến, xã Chiềng San, Huyện Mường La, tỉnh Sơn La
02126265095
5500271984
Nguyễn Đắc Điệp - Tổng giám đốc
Phạm Văn Tuyền - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
18/08/2017
405.000.000
40.500.000
40.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/04/2018 10/04/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/11/2017 24/11/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 2 bản ghi