Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
NAC
CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
0838290148
0300403987
Đặng Nguyên Ân - Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Đặng Nguyên Ân - Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
21/03/2017
28.350.000
2.835.000
2.835.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/03/2019 18/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/05/2018 14/05/2018 28/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 04/04/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/01/2018 22/01/2018 06/02/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 25/05/2017 26/05/2017 08/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 5 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 12/04/2019 15:55 Báo cáo thường niên 2018
2 27/03/2019 15:17 Báo cáo tài chính năm 2018
3 22/04/2018 19:08 Báo cáo thường niên 2017
4 10/04/2018 13:26 Báo cáo tài chính năm 2017
5 05/05/2017 14:14 Báo cáo thường niên 2016
6 24/04/2017 17:40 Báo cáo tài chính năm 2016
    Tổng số 6 bản ghi