Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MVN
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV
Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
024 355770825
0100104595
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
08/10/2018
54.209.000
5.420.900
5.420.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu