Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MTG
CTCP MT Gas
Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
072.3.634.713
1100480979
Lại Văn Tú - Tổng Giám đốc
Phan Thị Hạnh Phước - Trưởng phòng hành chính - nhân sự
Bình thường
Hoạt động
25/06/2015
63.000.000
6.300.000
6.300.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/03/2019 18/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 20/04/2020 20:43 Báo cáo thường niên 2019
2 06/04/2020 15:49 Báo cáo tài chính năm 2019
3 20/03/2019 11:00 Báo cáo thường niên 2018
4 01/03/2019 08:23 Báo cáo tài chính năm 2018
5 04/04/2018 14:43 Báo cáo thường niên 2017
6 21/03/2018 15:59 Báo cáo tài chính năm 2017
    Tổng số 6 bản ghi