Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
MRF
CTCP Merufa
Nhà xưởng, Văn phòng: C64/II, đường 8, khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
8428-3765.4160
Lê Hồng Đức - Tổng Giám Đốc
Lê Hồng Đức - Tổng Giám Đốc
Bình thường
Hoạt động
12/12/2017
36.867.230
3.675.404
3.675.404
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu