Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MPC
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú
Khu công nghiệp Phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
(84-290) 3839 391
2000393273
Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Xuân Toán
Bình thường
Hoạt động
16/10/2017
700.000.000
68.462.850
70.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/06/2018 12/06/2018 Trả CP thưởng
2 12/02/2018 13/02/2018 10/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi