Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MLN
CTCP Mai Linh Miền Bắc
Lô C2C, cụm sản suất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
02439725888
0101149623
Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT
Đoàn Bích Hạnh - Chánh văn phòng HĐQT
Hủy giao dịch
Hủy giao dịch
25/08/2017
486.253.320
47.365.332
48.625.332
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/04/2018 10/04/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 15/11/2017 16/11/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 05/10/2017 06/10/2017 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 05/10/2017 06/10/2017 16/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi