Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MKP
CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar
297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
(84-28) 3865 0258
0302533156
Huỳnh Thị Lan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Lê Thị Thúy Hằng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
29/01/2018
194.208.130
19.420.813
19.420.813
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/05/2018 15/05/2018 25/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/03/2018 22/03/2018 14/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi