Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
MKP
CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar
297/5 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
(84-28) 3865 0258
0302533156
Huỳnh Thị Lan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Lê Thị Thúy Hằng - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
29/01/2018
194.208.130
19.420.813
19.420.813
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu