Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MIC
CTCP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam
Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được, Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
(84) 510.3665022 - 3665023 - 3665055
4000100139
Nguyễn Đình Chinh - Tổng Giám đốc
Phan Minh Tuấn - Phụ trách Kế toán
Bình thường
Hoạt động
12/01/2015
55.449.460
5.514.621
5.544.946
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/03/2018 26/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 17/03/2017 20/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi