Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
MDA
CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh
Đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
024 38836195
Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Niêm yết mới
10/01/2018
12.000.000
1.200.000
1.200.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu