Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
MCT
CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
Số 145 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
0438326179
0100104919
Lê Quốc Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc
Đinh Thị Huyền Trang - Kế toán trưởng
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
04/01/2017
25.000.000
2.500.000
2.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/11/2018 14/11/2018 21/11/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 10/04/2018 11/04/2018 18/04/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 30/03/2018 02/04/2018 23/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 18/05/2017 19/05/2017 08/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 29/03/2017 30/03/2017 27/04/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi
    Tổng số 7 bản ghi