Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
M10
Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần
Số 765A đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
(84-24) 3827 6923
0100101308
Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/01/2018
189.000.000
18.900.000
18.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/05/2018 16/05/2018 29/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 30/03/2018 02/04/2018 23/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi