Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
M10
Tổng Công ty May 10 - Công ty cổ phần
Số 765A đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội
(84-24) 3827 6923
Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
10/01/2018
189.000.000
18.900.000
18.900.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu