Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
LPB
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
(84-24) 6266 8668
6300048638
Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Phạm Doãn Sơn - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/10/2017
7.499.994.280
749.999.428
749.999.428
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/02/2019 28/02/2019 28/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/12/2018 28/12/2018 Trả cổ tức bằng CP
3 27/12/2018 28/12/2018 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
4 01/02/2018 02/02/2018 09/02/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 01/02/2018 02/02/2018 28/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 14/11/2017 15/11/2017 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
7 14/11/2017 15/11/2017 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 7 bản ghi