Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
KTU
CTCP Môi trường đô thị Kom Tum
200 đường U Re, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
0260.3865418
6100146571
Nguyễn Đình Chương - Giám đốc
Nguyễn Đình Chương - Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
21/02/2018
12.103.300
1.210.330
1.210.330
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu