Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
KOS
CTCP Kosy
B6-BT5 Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội
024.37833660
0102681319
Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Hoàng Thị Yến - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
08/12/2017
415.000.000
41.500.000
41.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2018 03/04/2018 28/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi