Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
KOS
CTCP Kosy
B6-BT5 Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội
024.37833660
Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Hoàng Thị Yến - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
08/12/2017
415.000.000
41.500.000
41.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu