Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IRC
CTCP Cao su Công nghiệp
Số 14 đường 21 tháng 4, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
0251 3721199
3600259017
Trịnh Hoàng Ân - Chủ tịch HĐQT
Trần Thị Hồng Loan - Kiểm soát viên
Bình thường
Niêm yết mới
22/01/2018
121.000.000
2.955.300
2.955.300
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu