Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
IRC
Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp
Số 14 đường 21 tháng 4, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
0251 3721199
4704000040
Bình thường
Niêm yết mới
22/01/2018
121.000.000
2.955.300
2.955.300
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu