Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
ILC
CTCP Hợp tác lao động với nước ngoài
Số 4 Nguyễn Trãi, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
84-31-551652
0200344784
Lê Trung Hà - Chủ Tịch HDQT; Giám Đốc
Phạm Sĩ Tú - Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
10/08/2018
61.003.910
6.079.071
6.100.391
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu