Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IFC
CTCP Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn
Số 277 - 279 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
(028) 3826 4239
0301017568
Võ Thành Đông Phương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Võ Thành Đông Phương - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
22/03/2016
90.000.000
9.000.000
9.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 11/05/2018 14/05/2018 31/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 18/01/2018 19/01/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 05/10/2017 06/10/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 14/06/2017 15/06/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi