Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
IDP
CTCP Sữa Quốc Tế
Km 29, Quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
+ 84 24 3381 1949
0500463609
Đặng Phạm Minh Loan - Tổng giám đốc
Đặng Phạm Minh Loan - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
07/01/2021
589.454.720
58.945.472
58.945.472
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu