Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
IDN
CTCP In và Dịch vụ Đà Nẵng
420 Lê Duẩn, Thanh Khuê, Đà Nẵng
02363822724
Trần Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Trần Trung - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Bình thường
Niêm yết mới
12/01/2018
11.000.000
1.100.000
1.100.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu