Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
IDC
Tổng Công ty IDICO - CTCP
151 ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh
+84 028 3 438 8883
0302177966
Nguyễn Văn Đạt - Tổng Giám đốc
Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
24/11/2017
3.000.000.000
55.305.500
55.305.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu