Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
IDC
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam- TNHH MTV
151 ter Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP Hồ Chí Minh
+84 028 3 438 8883
0302177966
Bình thường
Hoạt động
24/11/2017
1.602.219.000
55.305.500
55.305.500
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 2 bản ghi