Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HSM
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội
Số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
(84-24) 3862 1225
0100100826
Nguyễn Song Hải - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng BKS nội bộ
Bình thường
Hoạt động
19/04/2018
205.000.000
20.500.000
20.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/07/2018 20/07/2018 31/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 30/07/2018 09:16 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
2 20/06/2018 07:46 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 2 bản ghi