Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HSM
Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội
Số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
(84-24) 3862 1225
0100100826
Nguyễn Song Hải - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Trưởng BKS nội bộ
Bình thường
Hoạt động
19/04/2018
205.000.000
20.500.000
20.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu