Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HNI
CTCP May Hữu Nghị
Số 636-638 Nguyễn Duy, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
0838554176
Hà Văn Duyệt - Chủ tịch HĐQT
Hà Văn Nghĩa - giám đốc điều hành
Bình thường
Hoạt động
12/12/2017
94.079.000
9.407.900
9.407.900
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu