Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HMS
CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh
381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
(084) 3.8327414 - 3.8327413 - 3.7629174
0100105077
Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc
Ngô Kim Dung - Phó phòng kế toán tài chính
Bình thường
Hoạt động
05/06/2017
80.000.000
8.000.000
8.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 31/08/2020 01/09/2020 09/09/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/05/2020 15/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 27/02/2020 28/02/2020 10/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/07/2019 22/07/2019 15/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 25/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi