Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
HFT
CTCP Chứng khoán HFT
46 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
02462761818
53/GPĐC-UBCK
Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT
Hoàng Như Hải - Tổng giám đốc
Bình thường
Hoạt động
18/01/2018
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 12/02/2018 13/02/2018 16/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 22/03/2018 10:57 Báo cáo tài chính năm 2017
2 16/03/2018 17:05 Báo cáo thường niên 2017
    Tổng số 2 bản ghi