Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HFT
CTCP Chứng khoán HFT
46 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
02462761818
Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT
Hoàng Như Hải - Tổng giám đốc
Bình thường
Chưa niêm yết
18/01/2018
100.000.000
10.000.000
10.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu