Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
HAV
CTCP Rượu Hapro
Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
024.38.276.600
0102164984
Trần Vũ Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Trần Vũ Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
30/11/2017
32.978.600
3.297.860
3.297.860
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu