Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
GTC
CTCP Trà Rồng Vàng
280A Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
0633863746
5800469093
Hồ Hồng Nhân - Tổng Giám đốc
Hồ Hồng Nhân - Tổng Giám đốc
Hạn chế giao dịch
Tạm ngừng giao dịch
29/01/2015
10.322.430
1.032.243
1.032.243
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 29/08/2018 10:41 Báo cáo tài chính năm 2017
2 29/08/2018 10:27 Báo cáo tài chính năm 2016
3 29/03/2017 17:01 Báo cáo tài chính năm 2015
4 29/03/2017 16:21 Báo cáo thường niên 2015
  Tổng số 4 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 29/08/2018 10:41 Báo cáo tài chính năm 2017
2 29/08/2018 10:27 Báo cáo tài chính năm 2016
3 29/03/2017 17:01 Báo cáo tài chính năm 2015
4 29/03/2017 16:21 Báo cáo thường niên 2015
  Tổng số 4 bản ghi