Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GLW
CTCP Cấp thoát nước Gia Lai
Số 02 Trần Hưng Đạo, phường Hội Thương, TP. Pleiku, tỉnh
02693824094
590018614
Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc
Nguyễn Vĩnh Bình - Tổng giám đốc
Bình thường
Giao dịch đặc biệt
08/01/2018
180.000.000
18.000.000
18.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/05/2018 03/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/03/2018 02/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi