Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GLC
CTCP Vàng Lào Cai
Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai
02143835565
5300238161
Đặng Văn Lâm - Giám Đốc
Đặng Văn Lâm - Giám Đốc
Bình thường
Niêm yết mới
09/01/2019
105.000.000
10.500.000
10.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu