Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
GLC
CTCP Vàng Lào Cai
Bản 3, Minh Hạ, xã Minh Lương, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai
02143835565
5300238161
Hoàng Thị Quế - Giám Đốc
Đoàn Thị Yến Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bình thường
Tạm ngừng giao dịch
09/01/2019
105.000.000
10.500.000
10.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/03/2019 18/03/2019 04/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu